Društvena odgovornost

Društvena odgovornost je zasigurno jedan od temelja na kojem počiva tvrtka Mardešić. Kroz cijelu povijest poslovanja vidljivo je jedno iskreno partnerstvo između tvrtke i zajednice. Tvornica Mardešić redovito educira svoje djelatnike i brine o njihovom zadovoljstvu na radnom mjestu, a u skladu sa svojim ekonomskim rastom osigurava i boljitak života široj zajednici Dugog otoka kroz donacije i potpore raznim projektima.


Održivo ribarstvo

Odgovorno upravljamo resursima

Odgovorno upravljamo resursima

 • Politika nabave ribe
 • Dodana vrijednost nusproizvoda
 • Ekološki design pakiranja
 • IFS
Potrošač je na prvom mjestu kod donošenja odluka i nudimo mu najbolje proizvode

Potrošač je na prvom mjestu kod donošenja odluka i nudimo mu najbolje proizvode

 • Odgovoran marketing i komunikacija
 • Sljedivost
 • Nutritivna kvaliteta
 • “Clean label” koncept
Promoviramo socijalno blagostanje

Promoviramo socijalno blagostanje

 • Obuka zaposlenika
 • Preventivni pregledi
 • Kvaliteta radnog okruženja
 • Dodatne edukacije i seminari
Dijelimo naše stavove i predanost

Dijelimo naše stavove i predanost

 • Politika nabave ribe
 • Dodana vrijednost nusproizvoda
 • Ekološki design pakiranja
 • IFS

Priznanje za našu politiku nabave ribe

Bureau Veritas

Priznanje od nezavisnog tijela, BUREAU VERITAS:

 • Izrada specifikacija
 • Validacija specifikacija od strane certifikacijskog vijeća
 • Godišnji auditi, Mardešić i dobavljači
  • Poštivanje specifikacija
  • Individualno bodovanje prema vrsti (tip, porijeklo, ulovna metoda, dobavljač, ... )
  • Sljedivost

Četiri stupa naše politike nabave ribe

Odgovorno upravljamo resursima

Odgovorno upravljamo resursima

Predanost odgovornom upravljanju resursima baziranog na evaluaciji raspoloživosti i metodi ulova.

Sustainable Fish
Kvaliteta proizvoda

Kvaliteta proizvoda

Stroga selekcija sirovine prema kriterijima organoleptike i sigurnosti hrane.

Specifikacije za svaku vrstu

IFS Food
Transparentnost

Transparentnost

Praćenje ribolova, sistemska sljedivost do ribarskog broda i neovisne kontrole.

Hrvatski Otocni Proizvod
Socijalni zahtjevi

Socijalni zahtjevi

Obaveza poštivanja radnih uvjeta i prava radnika (zaštita na radu, redovna i dodatna obuka).

Riba Hrvatske

Zaštita okoliša

Tvrtka Mardešić d.o.o. ulaže velike napore kako bi zadovoljila najstrože kriterije sigurnosti kada se govori o čimbenicima koji utječu na okoliš. Pri svakom proizvodnom procesu ponaša se u skladu sa zakonskom regulativom o Zaštiti okoliša. Poslovanje na otoku je dosta specifično zbog ograničenih resursa te se posebice vodi računa o očuvanju voda te smanjivanju količina otpada. Za recikliranje otpada postavljeni su kontejneri za selektivno zbrinjavanje, a za odvoz istih zadužena su ovlaštena poduzeća.


Kontrola kvalitete

Najveća pažnja u poslovanju tvrtke “Mardešić“ pridaje se svježini i porijeklu ribe za pripremu, te kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti gotovih proizvoda. Proizvodi su napravljeni prema recepturama i specifikacijama koje se redovito revidiraju. Unutar tvornice ustrojena je posebna organizacijska jedinica zadužena za kontrolu kvalitete u sklopu koje je dostupan laboratorij s opremom za nadzor svih kritičnih točaka proizvodnje sukladno HACCP sustavu i sustavima kvalitete; od samoga prihvata ribe, kroz cijeli ciklus proizvodnje te otpreme gotovog proizvoda.

Proizvodi tvrtke Mardešić d.o.o. posjeduju HACCP certifikat, IFS certifikat, te BIO certifikat za liniju proizvoda ekološkog podrijetla.

AGG
IFS food

Priznanja

HOP
Hrvatska kvaliteta